02 – 2LETTO – FERRARA, PONTELAGOSCURO, Via N. Orsatti 2, 4