03 – 3LETTO – FERRARA, PONTELAGOSCURO, Via N. Orsatti 2, 4