23 – COMACCHIO (FE), Porto Garibaldi, Via Vincenzi 2, 4